STATS
 • logo adobe photoshop
  90%
 • logo adobe illustrator
  90%
 • logo adobe indesign
  80%
 • logo adobe after effect
  40%
 • logo html 5
  70%
 • logo css 3
  70%